Όσοι/ες κηδεμόνες δεν εχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή μπορούν να κάνουν μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση και το Α.Δ.Υ.Μ.

αίτηση

υπεύθυνη δήλωση

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

για τις εγγραφές στην Β και στην Γ τάξη δεν απαιτείται  φωτοτυπία της ταυτότητας και Α.Δ.Υ.Μ. παρα μόνο η αίτηση και το αντίγραφο από το e-egrafes.