• Το φαινόμενο της τρομοκρατίας

Iish Republican Army

Ισλαμική Τρομοκρατία

Τρομοκρατία στη Γερμανία

Τρομοκρατία στην Ελλάδα

Τρομοκρατία στην Ιταλία

  • Η βία

Τα αίτια της βίας

Μορφές βίας

Τρομοκρατία, ένα σύγχρονο είδος βίας

Τρόποι αντιμετώπισης βίας

  • Η Διαφήμιση

Η έννοια και η ιστορία της

Είδη διαφήμισης και τεχνικές

Διαφημιστικά Μέσα - Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Η γυναίκα στη διαφήμιση

Το παιδί στη διαφήμιση

Προπαγάνδα - Διαφορές / Ομοιότητες με τη διαφήμιση

Πλάτωνας και Ατλαντίδα

Η Ηθική στην Αρχαιότητα

Χαμουραμπί, ο μεγάλος ηγέτης

Βία, εγκληματικότητα και εξαρτησιογόνες ουσίες

Παγκοσμιοποίηση

Η Ευρώπη στην αρχαιότητα

Μεσαίωνας και Ναπολεόντιοι χρόνοι

Η Ευρώπη από τον 18ο - 21ο αιώνα

Δομή και λειτουργία ΕΕ

Αρχιτεκτονική

Ιστορική Αναδρομή του μελιού

Ιδιότητες του μελιού - Είδη - Οφέλη

Παράγωγα του μελιού

Μελισσοκομία και ο ρόλος της στην οικονομία

Παραδόσεις - Συνταγές

  • Web 2.0 - Διαδραστικός Ιστός

Διαδίκτυο, Web 1 2 3 x    -     Παρουσίαση

Web 2.0 Εργαλεία   -    Παρουσίαση

Social Media , ερωτηματολόγιο "Τα social media στη ζωή των εφήβων"    -    Παρουσίαση

Websites - Blogs - Wikis    -    Παρουσίαση

Διαμοιρασμός και αποθήκευση αρχείων    -    Παρουσίαση

  • Γνωρίζοντας την έβδομη τέχνη

Ιστορία του κινηματογράφου, στάδια παραγωγής ταινίας, ερωτηματολόγιο    -   Παρουσίαση

Τα είδη των ταινιών

Τα επαγγέλματα στον κινηματογράφο    -     Παρουσίαση

Ελληνικός κινηματογράφος   -    Παρουσίαση

Τεχνικό μέρος : Πλάνα, Εφέ, Φωτισμός, Γωνίες Λήψης   -   Παρουσίαση