Σας ενημερώνουμε ότι η εκδρομή της Γ' Λυκείου στην Ιταλία θα πραγματοποιηθεί από το πρακτορείο HERODOTUS TOURS.

Σας ενημερώνουμε ότι η εκδρομή της Β' Λυκείου στο Cern στις 27/3/2018 θα πραγματοποιηθεί με το τουριστικό γραφείο HERODOTUS TOURS.