Μπορείτε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε παραστάσεις του σχολείου μας :

 

  • Αγέλαστη Πολιτεία Πολιτιστικός Θέρμης

 

 

  • Από τη Θεσσαλονίκη στο Βόσπορο